Textilias hållbarhetsrapport 2022

Textilia Hållbarhetsrapport_2022

Här kommer Textilias årliga hållbarhetsrapport. Här hittar du relevanta och transparenta redogörelser för hur vi på Textilia arbetar aktivt med hållbarhet. Fokus ligger på miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar och kvalitet.

Textilia är en del av den danska koncernen DFD men Textilias hållbarhetsrapport handlar om vårt arbete i Sverige. Här är vi idag 750 medarbetare på nio tvätterier runt om i landet. Vi arbetar systematiskt och målinriktat i allt vi gör och ser ständiga förbättringar som en naturlig del av vår vardag. Hållbarhet är inte bara en kärnfråga utan den kraft som driver oss framåt. Vi vill vara en förebild inom hållbart företagande.

Ett av våra mål är att vara en helt klimatneutral verksamhet år 2035. Övriga hållbarhetsmål som du kan läsa om i den här rapporten siktar mot 2025. Vi stöder FN:s Agenda 2030 och bidrar till att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen.

För att exemplifiera och förhoppningsvis öka trovärdigheten kring vårt ambitiösa hållbarhetsarbete hittar du i rapporten också korta intervjuer med såväl medarbetare, kunder och andra intressenter. På Textilia är vi övertygade om att samarbete mellan olika aktörer är en nyckel till framgång för att nå våra mål. Att det är vi människor som tillsammans kan skapa en renare morgondag.

Höjdpunkter 2022

Några utvalda höjdpunkter ur Textilias hållbarhetsrapport för 2022

Under 2022 har vi nått upp till 29 % hållbara textilier, vilket är långt över vår målnivå på 25%

Vi har ett fortsatt fokus på att energi- och vatteneffektivisera vår verksamhet

Vi har över tid ökat andelen förnybart bränsle till våra tvätterier och under 2022 var siffran 98 %

Andelen förnyelsebart bränsle i egna transporter ligger för 2022 på hela 77 %, där vårt mål var att nå upp till 80 %.

Vi har kommit i gång med våra upcyklade produkter hos kunder inom restaurangbranschen och har ett antal storskaliga piloter på gång inom vård och omsorg

Stort fokus på utbildningar inom ergonomi, ledarskap och grupputveckling som en fortsatt och långsiktig satsning på att skapa en riktigt bra arbetsplats

Textilias engagemang och ledarskapsindex ligger fortsatt över målnivå för 2025

Under 2022 har vi ökat kraven på våra textilleverantörer och kräver ännu mer transparens och insyn i våra textilproducenters verksamhet

Läs hela rapporten här
Textilia Hållbarhetsrapport 2022

Få vårt nyhetsbrev
direkt i din inbox