Integritetspolicy

Integritetspolicy

I följande policy kan du läsa om varför vi behandlar personuppgifter; hur vi lagrar och tar hand om den information vi får, samt vilka rättigheter de personer som informationen avser har. Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för Textilias verksamhet. All insamling, behandling och användning av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddslagen.

 

Webbplats

Syftet med behandling av personuppgifter är i detta fall att optimera webbplatsen och samla in kunskap och statistik om användningen av våra tjänster.

Via Textilias webbplats samlar vi in information om IP-adress, webbläsartyp, sökord, nätverksplats, prenumerationer på nyhetsbrevet och ifyllda kontaktformulär (namn, e-postadresser, telefonnummer, intressen och fysiska adresser).

Vår behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddslagen.

Personuppgifter lagras antingen tills begärda tjänster (prenumeration på nyhetsbrev) avslutas eller syftet med behandlingen har upphört.

 

Sociala medier

Textilia finns i flera olika sociala medier: LinkedIn, Facebook och Instagram. När du interagerar med Textilia på något av dessa medier blir information om dig tillgänglig för Textilia och de sociala medier som används. Syftet med behandlingen av dessa personuppgifter är att optimera lösningar och samla kunskap och statistik om våra användare som kan bidra till bättre och mer relevant marknadsföring.

När vi interagerar på våra sociala medier samlar vi in information om ditt beteende (exempelvis ”gillar”, kommentarer, delningar). Dessutom behandlas generella uppgifter i form av identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter m.m.

Vår behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddslagen.

När du använder Facebook använder Facebook själv den information som samlas in via Textilia.

Personuppgifter lagras antingen tills ett inlägg, en kommentar, delning eller reaktion raderas eller tills du raderar din indikation på att du ”gillar” eller följer Textilia.

 

Nyhetsbrev

Textilia skickar ut ett nyhetsbrev flera gånger om året. Innehållet består av aktuell information och nyheter samt användbar kunskap om våra lösningar inom de branscher vi vänder oss till. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är i detta fall att optimera marknadsföringsåtgärder i form av mer relevant och mer riktad kommunikation.

För att kunna skicka nyhetsbrevet samlar vi in information om e-postadresser, namn, telefonnummer, kundrelationer och intressen. För att få nyhetsbrev från Textilia måste du ge ditt samtycke. Detta sker i samband med registrering när du bekräftar din e-postadress.

Vår behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddslagen.

Vid anmälan till Textilias nyhetsbrev lämnas personuppgifter vidare till Ubivox som tillhandahåller den tekniska plattformen för vårt nyhetsbrev. Databehandlaren använder endast information för att skicka ut nyhetsbrev.

Personuppgifter lagras antingen tills begärda tjänster avregistreras eller syftet med behandlingen har upphört.

 

Så här tar vi hand om dina personuppgifter

Vi varken säljer eller vidarebefordrar dina personuppgifter till tredje part, och vi överför inte dina uppgifter till tredjeländer.

På Textilia har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra vår behandling av personuppgifter mot oavsiktligt eller olagligt röjande, obehörigt röjande, ändring eller förlust. Det innebär bland annat att åtgärder har genomförts, exempelvis i form av åtkomstkontroll, lösenord, kryptering och kontinuerlig säkerhetskopiering av data.

Textilia har etablerat och utbildat medarbetare i konkreta riktlinjer för hur personuppgifter behandlas korrekt.

 

Dina rättigheter

Som registrerad har du möjlighet att åberopa ett antal rättigheter som vi hela tiden måste uppfylla.

Rätt att se information. Du har alltid rätt att få insyn i de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse. Du har alltid rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade.

• Rätt till radering (rätten att bli bortglömd). I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår allmänna radering inträffar.

Utöver ovanstående har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen kan du skicka oss en begäran om detta på följande e-post: info@textilia.se