Stolt partner till Svenska Friidrottslandslaget

Textilia är Officiell Partner till Svensk Friidrott och svenska friidrottslandslaget.

Som en del av partnerskapet har Textilia även instiftat priset ”Friidrottens Vardagshjälte”, ett pris som uppmärksammar krafter som arbetar för likabehandling och inkludering.

Foto: Svensk Friidrott/Ryno Quantz friidrottslandslaget
Foto: Svensk Friidrott/Ryno Quantz

Om Friidrottens vardagshjälte

Som en del av partnerskapet har Textilia och Svensk Friidrott även instiftat priset ”Friidrottens Vardagshjälte”, ett pris som uppmärksammar krafter som arbetar för likabehandling och inkludering. Friidrottens vardagshjälte är en person som brinner för att skapa en plats där alla är välkomna. En person som engagerar sig, utvecklar och stöttar i den dagliga verksamheten och som med hjärta och genuin övertygelse ser till att friidrotten förblir ett forum där alla, oavsett bakgrund och preferenser, får känna att de hör hemma och är lika mycket värda.

Priset tilldelas årligen en person inom friidrottsrörelsen som agerar utifrån Svensk Friidrotts och Textilias värdegrund av inkludering och likabehandling oavsett kön, trosuppfattning, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Prissumman är 30 000 kr och priset delas ut på Friidrottsgalan i januari.

Jag vill nominera!
Foto: Svensk Friidrott/Ryno Quantz

Stora likheter mellan vår verksamhet och friidrottslandslaget

Vi på Textilia har i Svensk Friidrott funnit en samarbetspartner och ett landslag där vi ser stora likheter mellan vår verksamhet och friidrottslandslaget. Nämligen att det är våra olikheter i kombination med gemensamma värderingar och hårt arbete som skapar ett lag i landslagsklass.

I syfte att skapa ett långsiktigt engagemang hos alla medarbetare, jobbar vi på Textilia aktivt med olika delar av partnerskapet, alltifrån deltagande vid tävlingar men även nyttjande av friskvårdsprogram för tvätteriarbetare och kunskap om träning och hälsa.

Foto: Svensk Friidrott/Ryno Quantz

Om Svensk Friidrott

Svensk Friidrott uppgift är att främja, utveckla, organisera och administrera friidrotten i Sverige, samt att företräda den internationellt och ansvara för landslagets verksamhet. Förbundet bildades 1895 och är ett av Sverige största idrottsförbund med drygt 600 000 medlemmar, organiserade i knappt 1 000 föreningar. I tillägg deltar varje år över en halv miljon svenskar i motionslopp och nästan var fjärde vuxen svensk löptränar minst en gång i veckan.

Svensk Friidrott står för en idrott som är för alla, där man agerar tillsammans. En idrott som är rättvis och ärlig, och en individuell utmaning.