Vi rapporterar om
vårt hållbarhetsarbete

I våra årliga hållbarhetsrapporter redogör vi för vårt arbete med miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Här kan du även läsa om hur vi integrerar FN:s globala mål i vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsarbete i samarbete med kunderna

Vi har definierat tre primära verksamhetsområden i vårt hållbarhetsarbete som leder till nära samarbete med kunder, leverantörer och andra partners:

Miljö

  • Minska vår totala energiförbrukning samt våra utsläpp av växthusgaser.
  • Öka användningen av insatta textilier och hitta vägar för up- och recycling av kasserade textilier.
  • Driva utvecklingen av textilier med reducerad miljöpåverkan vid tillverkning

Arbetsmiljö

  • Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för de som arbetar hos oss.
  • Minska och förebygga risken för dålig arbetsergonomi och negativ psykosocial arbetsmiljö.

Social ansvar

  • Säkra de mänskliga rättigheterna hos dem som tillverkar våra textilier.
  • Aktivt arbeta med mångfald och inkludering för människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Globalt mål 17 (Partnerships for Action) är centralt i arbetet med att nå våra ambitioner som bidrar till en ansvarsfull utveckling i världen. Dessutom arbetar vi med världsmål 6 (Rent vatten och sanitet), 8 (Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt) och 12 (Ansvarsfull konsumtion och produktion), som ingår som specifika mätpunkter under åtgärdsområdena.