100% spårbarhet
och optimal textilinventering

Stärk din produktionssäkerhet med en helautomatisk kläddispenser som levererar kläder inom 15 sekunder
- dygnet runt.

DFD trace - texmatic

Många fördelar med TexMatic

Företagets fördelar

  • Automatisering av administrativa rutiner
  • Ekonomisk optimering
  • Inga extra lager
  • Kontroll av svinn
  • Fullständig dokumentation och spårbarhet

 

Personalens fördelar

  • Enkel tillgång till rena kläder
  • Snabb utlämning
  • Försörjningstrygghet
  • Tillträde dygnet runt
  • Användarvänligt manöversystem

Plaggautomat med unik teknik

TexMatic lämnar effektivt ut rentvättade arbetskläder till en anställd – med upp till fem delar samtidigt. Med vår plaggautomat kan personalen få och returnera arbetskläder dygnet runt. TexMatic säkerställer 100% spårbarhet och en enkel översikt av företagets kläder, säkerställer rätt kvantitet och optimering av lager.

TexMatics design gör det möjligt att utnyttja utrymmen optimalt t.ex. genom att bygga plaggautomater i flera nivåer i fabriksbyggnader där det är högt i tak. Man kan även placera en leveransmodul decentraliserat om det behövs. Det finns därför fler än en placeringslösning.

Det är så det fungerar

TexMatic är marknadens snabbaste, mest användarvänliga, effektiva och driftsäkra plaggautomat. ”Keep it simple”-lösningar baserade på patenterad teknik. TexMatic baseras på standardkomponenter och har en driftsäkerhet på nästan 100%. Det stärker ert företags produktionssäkerhet.

Fokus på hygien med TexMatic

TexMatic är en hygienisk lösning som uppfyller hygienkraven i SS:EN 14065 och ISO 22000. Rena och använda kläder hålls helt åtskilda i slutna system. Det förhindrar korskontaminering.

Vill du veta mer?

Vi erbjuder flera typer av resurshanteringssystem baserade på samma unika teknik som den klassiska TexMatic-lösningen:
• TexMatic Shop
• TexMatic Cabinet
• TexMatic Drop

Kontakta oss om du vill veta mer om dessa lösningar.