Certifieringar

Vi har en rad certifieringar som hjälper oss i vår strävan att ständigt förbättra oss. Samtidigt som de ger oss en rad verktyg för att säkerställa en säker arbetsmiljö är det garanti för våra kunder att vi uppfyller vissa krav.

viskestykke skib
Textilia Svanenmärkt

Svanen 4.0

Svanenlicensen för tvätt och textilservice version 4 är den tuffaste graden av miljöcertifiering inom textilservice. Certifieringen ställer krav inom energi- och vattenanvändning såväl som på de tvättmedel som används. Svanen ställer även tydliga krav på transporter, lastbilar, chaufförer, inköp av textilier och miljöledning. Svanens tydliga nivåkrav gör att det endast är de bästa tvätterierna som klarar certifieringskraven och samtliga Textilias fem stora tvätterier är certifierade.

Tvätteriförbundets T-märkning

Tvätteriförbundets
T-märkning

Ett tvätteri som bär T-märket klarar Tvätteriförbundets kravnivåer inom hygien, ekonomi, processkontroll, miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Tvätteriförbundets T-märkning är en kvalitetsmärkning som får användas av samtliga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund.

Miljöledning

Hållbarhet är inte bara är den bärande kraften i allt vi gör, utan själva syftet varför vi finns till. Vår mission är att skapa en renare morgondag. Därför har vi valt att införa miljöledning enligt den internationella standarden ISO 14001 på alla våra tvätterier. Genom miljöledningssystemet arbetar vi kontinuerligt med att hantera och minska tvätteriernas påverkan på miljön samt att göra förbättringar av våra processer.

Våra avdelningar är certifierade enligt:

ISO 14001 (miljöledningssystem)

Arbetsmiljö

En bra och säker arbetsmiljö är helt centralt i arbetet på tvätterierna. En säker och attraktiv arbetsplats och medarbetare som trivs är en förutsättning för att nå våra mål.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön på tvätterierna utifrån de arbetsplatsbedömningar (AFS), som skyddsnämnderna på samtliga tvätterier genomför vart tredje år. Vi använder bedömningarna som underlag när vi sätter nya mål och gör upp handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön. Det kan t.ex. vara i relation till arbetsställningar, inomhusklimat, ensidigt repetitivt arbete, hantering av kemiska ämnen, psykisk arbetsmiljö och buller.

Våra avdelningar är certifierade enligt:

ISO 45001 (arbetsmiljö)

Övriga certifieringar

(beroende av affärssegment)

ISO 9001

Kvalitetsledningssystem

SS:EN 14065

Hygien
(Textilier behandlade i tvätterier -
Kontrollsystem för biokontamination)

amfori BSCI

Code of Conduct (CoC)

Svanen

Nordisk miljömärkning

ISO 14001

Miljöledning

ISO 45001

Arbetsmiljöledning