Vi är kända för
säkra leveranser

En del av vår höga kundlojalitet hänger
samman med korrekt och säker leverans.

Alltid säker leverans

Säkerheten ligger bland annat i att det är samma packassistent som packar kläderna på tvätteriet, och att det är samma chaufför som levererar, samma tid varje vecka, till varje enskild leveransadress. Eftersom alla rutter är noggrant planerade av miljöskäl är både leveransdag och leveranstid exakta.

Inför första leveransen har vår chaufför ordentligt satt sig in i förhållandena på respektive utlämningsställe . Det gör att föraren är självgående och behöver därför inte i onödan störa personal i arbete för att fråga om vägen.

Hänsyn till helgdagar

Inför semester och helgdagar tar vår kundtjänst kontakt via Textilia Online och informerar om eventuella ändringar. Samtidigt kommer vi överens om det behövs ett extra utbud av kläder. Detta bidrar till att säkerställa kontinuitet i leveranserna.

Kontroll förhindrar fel

Vårt kundadministrationsteam säkerställer kunskapen om kundens förbrukningstakt. Med stöd av de många kontrollinstanserna inom tvätteriets administration, paketering och distribution, sker det sällan misstag. Vi förutser ofta förändrade behov, agerar proaktivt och kontaktar kunden om det.

Dokumentation

Nästan alla klädesplagg är chip-märkta och ingår i vår kvalitetssäkring och logistikoptimering. För varje utlämningsställe finns en följesedel om den totala leveransen. Vi samlar in data för varje klädesplagg under hela dess livstid. Den utgör utgångspunkten för statistik som alltid säkerställer kunden en mycket hög grad av information och leveranssäkerhet