Unna dig Textilia

Omvärlden förändras i snabb takt – och vi med den. Textilia är ett företag i ständig förändring, och här får du vara med och driva utvecklingen. Här är du en viktig del av helheten och har stora möjligheter att också utveckla både dig själv och din arbetsroll.

Här kan du utveckla både dig själv och företaget

Medarbetarna är vår viktigaste resurs och källa till framgång. Och alla är lika viktiga.

På Textilia samarbetar vi och hjälper varandra. Alla är med och utvecklar företaget tillsammans. Här är du en viktig del av helheten och har stora möjligheter att utveckla både dig själv och din arbetsroll.

Se lediga tjänster

Ett engagerat serviceföretag

Det ska vara en positiv upplevelse att ha oss som leverantör och affärspartner.

Som medarbetare på Textilia jobbar du i ett engagerat serviceföretag där alla medarbetare ansvarar för att vi ger bästa möjliga service till våra kunder. Oavsett vilken roll du har. Textilias mål är att vara en attraktiv och eftertraktad arbetsgivare och arbetsplats. Viktiga hörnstenar i vårt sätt att arbeta är ansvar, självledarskap, utveckling och möjlighet att utveckla. Vi har tydliga värderingar sammanfattat i våra tre kärnvärden engagemang, nytänkande och affärsfokus.

Arbeta på Textilia

Vi vill ha medarbetare som är engagerade i sitt jobb, och vi vill också att du ska gå till och från jobbet glad varje dag. Vi är övertygade om att glada medarbetare som trivs med sitt jobb är nyckeln till ett bra arbetsliv.

Möt Therese Blomster, platschef i Örebro som berättar om hur det är att jobba på Textila.

Textilia Hållbarhetsstipendium ansökan öppen

Student

Börja din karriär på Textilia

Att anställa studenter är en investering i framtiden. Vi har möjlighet att anställa studenter under hela året, i hela landet, till en rad olika funktioner. En studentpraktik innebär uppgifter som kompletterar de teoretiska kunskaper som du som elev tillägnar dig under din tid i skolan. Genom studentpraktiken får du en gedigen arbetslivserfarenhet och efter examen finns det goda möjligheter att fortsätta din karriär på Textilia.

Om du har frågor är du alltid välkommen att göra intresseanmälan.

Våra anläggningar

Vi är en rikstäckande textilservice. Vi har idag tvätterier på olika platser runt om i Sverige – från Boden i norr till Malmö i söder. Vårt huvudkontor ligger i Örebro.

Våra tvätterier

Intresseanmälan

Textilia är ett företag i ständig förändring och utveckling och är därför en attraktiv arbetsplats för medarbetare som trivs med variation, utveckling och dynamik. Medarbetarna är den viktigaste resursen och källan till framgång, utveckling och tillväxt. Det är därför viktigt att sätta medarbetaren i centrum. Vi strävar efter att säkra motiverade och engagerade medarbetare som gör sitt bästa.

Arbetsmiljö

En bra och säker arbetsmiljö är helt centralt i arbetet på tvätterierna. Detta säkerställer en arbetsplats som attraherar och behåller de goda medarbetare som är förutsättningen för att nå våra mål.

En bra och säker arbetsmiljö är helt centralt i arbetet på tvätterierna. Vi tar hand om våra anställda och gör vad vi kan för att ingen ska drabbas av fysisk eller psykisk skada i sitt arbete. För att förhindra detta genomför vi trivselundersökningar varje år och håller utvecklingssamtal. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön på tvätterierna utifrån de arbetsplatsbedömningar (AFS) som skyddsnämnderna på samtliga tvätterier genomför vart tredje år.

Utvärderingarna ligger till grund för att sätta upp nya mål varje år och ta fram åtgärdsprogram för att förbättra arbetsmiljön. Det kan exempelvis vara i relation till arbetsställningar, inomhusklimat, ensidigt repetitivt arbete, hantering av kemiska ämnen, psykisk arbetsmiljö och buller.

Se lediga tjänster

Vi har stort fokus på mångfald och strävar efter en jämn sammansättning av våra personalgrupper.

Alla medarbetare:
Kvinnor

0

Alla medarbetare:
Män

0

Medarbetare med chefs/ledaransvar:
Kvinnor

0

Medarbetare med chefs/ledaransvar:
Män

0