Låt oss ta hand om er interna textilhantering

Då slipper ni avsätta värdefulla personalresurser för detta och kan tryggt lita på att vi hanterar allt åt er. Det blir både enklare och effektivare.

Med Textilia Gateway stationerar vi vår egen personal på plats ute hos er. De tar hand om:

  • textilbeställningar
  • intern logistik
  • optimering av textilförbrukningen.

Då slipper ni avsätta värdefulla personalresurser för detta och kan tryggt lita på att vi hanterar allt åt er. Det blir både enklare och effektivare.

Sparar kostnader

Genom att er personal ägnar sig åt sina huvudsakliga arbetsuppgifter istället för administration och kringservice frigörs viktiga resurser och den totala effektiviteten ökar. Och det gör vardagen lite enklare för er personal.

Vi tar hand om textilier som anländer till verksamheten

Transporterar dem till rätt utlämningsplats

Packar upp, håller ordning i textilförrådet

Sköter beställningar och returer av smutstvätt tillbaka till våra tvätterier

Optimerar textilflödet

Textilias personal är vana att göra beställningsberäkning och hantera flöden på textilier. Det gör inte bara att beställningarna går snabbare och att onödiga brister undviks utan även att textilier utnyttjas mer effektivt.

Med Textilias personal på plats kan även textilier omfördelas mellan avdelningar i händelse av att större och oförutsedda behov plötsligt skulle uppstå. Textilia Gateway ger både kostnadsfördelar och flexibilitet.