Flexibel och
elektronisk skåplösning

Texiskåpen är en flexibel och elektronisk skåplösning som ger medarbetaren snabb tillgång till kläderna och säkerställer snabb överblick över förbrukning och lager.

texi skabe

Varför välja TEXI?

Företagets fördelar:

  • Mindre svinn av kläder genom spårbarhet
  • Digital översikt och kontroll av klädlagret
  • Optimerat klädlager
  • Dokumentation över klädbyten
  • Hög hygien
  • Minimal administration

Medarbetarnas förmåner:

  • 24 timmars tillgång för att hämta kläder
  • Användarvänlig drift
  • Befintliga ID-kort kan användas
  • Alltid rätt till nya kläder om smutsiga kläder lämnas in på rätt sätt

Snabb överblick över var kläderna finns

Med Texi-skåpen levereras kläderna på rekordtid. Alla anställda får sitt personliga ID-kort som ger tillgång till skåpet och de kläder de har rätt till. Skåpet fungerar med hjälp av ett chip i varje klädesplagg, och en unik chipteknologi inbyggd i skåpen. TEXI-skåpet garanterar hög spårbarhet. På lång sikt är det möjligt att optimera och anpassa lagret utifrån verklig förbrukning.

Den flexibla TEXI-skåplösningen kräver minimal administration och den är lätt att placera även i trånga utrymmen tack vare den modulära sammansättningen.

Så funkar det

Varje anställd får ett personligt passerkort som används för att låsa upp skåpen. Chipkortet placerar du på chipläsaren under skärmen, varefter skåpet låses upp automatiskt. Nu är det upp till individen vilka kläder som tas ut. När rätt mängd kläder har tagits ut stängs skåpsdörren och skåpet låses automatiskt igen. Skåpet uppdaterar inventariet, vilket syns på skärmen, och skickar även det uppdaterade inventariet till Mitt Textilia, där varje anställds klädlager kan ses.

Bättre nyttjande av varje enskilt plagg

I region Nordjylland ska de elektroniska TEXI-skåpen säkerställa effektiv leverans av arbetskläder, ekonomisk överblick, hög spårbarhet och hygiennivå.

Valet av TEXI-skåp grundar sig i en tydlig förväntan om att kunna öka cirkulationshastigheten på uniformerna, då den höga graden av kontroll minimerar svinnet. Detta talar direkt till den gröna omställningen, som Region Nordjylland har ett alldeles speciellt fokus på.

”Automation och teknik är en stor del av vardagen och nu även i sättet att leverera ut arbetskläder.

Valet föll på Textilias TEXI-skåp, då det är ett lätt och användarvänligt system. Användarna öppnar helt enkelt skåpen genom att sätta in sitt passerkort och de kan själva se hur den egna konsumtionen och lagret ser ut.”

Morten K. Andersen – Chefskonsult

När Region Nordjylland nu lämnar de gamla klädförråden, där kläderna låg fritt, uppstår både ekonomiska och hygieniska fördelar. Medarbetarna använder sitt ID-kort för att öppna TEXI-skåpen och på den lilla skärmen kan de hålla koll på sin klädkonsumtion och aktuellt lager. Insikten om den egna konsumtionen ska bidra till att säkerställa en stabil tillgång och cirkulation av sjukhusets totala lager av kläder. Samtidigt är det lättare att hålla en hög hygien när kläderna förvaras i låsta skåp med spårbar åtkomst.