Hållbar textilservice för dig med höga krav på service, kvalitet och hygien

Vi är en rikstäckande textilservice med tvätterier på nio olika platser runt om i Sverige – från Boden i norr till Malmö i söder. Vårt huvudkontor ligger i Örebro.

Med Textilia blir våra kunders vardag enklare. Vi ser till att de alltid har rena och hela textilier av hög kvalitet – på rätt ställe, i rätt mängd, i rätt tid. Men vi nöjer oss inte där.

viskestykke skib

Vi skapar en renare morgondag

Genom engagemang, transparens och innovation strävar vi alltid efter att hitta den allra bästa lösningen för varje enskild kund. Framför allt strävar vi efter att tillsammans med våra kunder hitta de mest hållbara lösningarna. Vi kan inte längre kompromissa med klimatet – att skapa en renare morgondag är vår mission och vårt allra viktigaste uppdrag.

En förebild inom hållbart företagande

Vi ser till att hela processen – hela kedjan från tillverkning av textilier till vattenförbrukning, elförbrukning och transporter – orsakar så liten miljöpåverkan som möjligt. Och vårt miljöarbete sträcker sig längre än textilierna. Vår vision är att vara en förebild inom hållbart företagande på alla sätt. Att ta ansvar för både miljö och människor.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
Medarbetare

Social hållbarhet och mångfald

Hållbarhet är ju mer än miljöfrågor. Social hållbarhet är en förutsättning för att vi ska nå våra mål och vår vision. Det går inte nog att betona värdet av att tänka olika och på Textilia arbetar vi aktivt för ökad mångfald. Vi behöver olika perspektiv och olika erfarenheter för att skapa en dynamisk arbetsplats där alla är med och utvecklar företaget tillsammans.

Att jobba på Textilia

Vår historia

Textilia har en lång historia och ägs idag av danska Textilia koncernen

Flera av Textilias stora tvätterier ägdes från början av Försvarsmakten. Ägandet övergick under 1970-talet åt landstingen för att därefter ombildas till privata bolag. Genom en rad olika förvärv under 90-talet och början av 2000-talet skapas 2005 det som idag heter Textilia.

Textilia ägs sedan februari 2017 av danska Textilia (tidigare DFD) – ett av Danmarks största tvätt- och textilserviceföretag. DFD startades av K.P. Thorgaard 1958 under namnet Lunds Kitteldepot.

 

Engagemang, nytänkande och affärsfokus

Idag är vi drygt 900 medarbetare runt om i Sverige. Textilia är dessutom en del av den danska Textilia-koncernen, så totalt sysselsätter vi närmare 2150 personer. Tack vare vår gemensamma värdegrund utvecklas vi tillsammans och strävar alla mot samma mål.

Engagemang

Genom samarbete och trovärdighet löser vi alla uppgifter med konstruktiv energi och ömsesidig respekt.

Nytänkande

Vi inspirerar och utmanar varandra till att alltid hitta en bättre lösning.

Affärsfokus

Våra lösningar och handlingar måste skapa värde och vara en långsiktigt hållbar affär för alla parter: för oss, för våra kunder och för vår omvärld.

Branschspecifika lösningar

Textilia är indelat i marknadsspecialiserade divisioner som alla fokuserar på ett specifikt branschområde. Varje division utvecklar konkurrenskraftiga helhetslösningar och ger optimal service till sina respektive kunder. På så sätt kan vi alltid vara din professionella samarbetspartner och råda dig om vilka lösningar som skapar mest värde för din verksamhet.

Textilias specialiserade divisioner är: