Vem blir Restaurangbranschens vardagshjälte 2024?

Restaurangbranschens vardagshjälte är ett mångfalds- och inkluderingspris som tilldelas en person som gjort betydande insatser för att öka mångfalden inom branschen och skapa en jämställd och inkluderande miljö där alla är välkomna och trivs.

Restaurangbranschens vardagshjälte

Restaurangbranschens vardagshjälte är en person som agerar utifrån Svenska Kockars Förenings och Textilias värdegrund av inkludering och likabehandling oavsett kön, trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder.

Prissumman är 30 000 SEK och priset delas ut under Svenska kockars förenings vårmiddag.

“Jag vill skapa en arbetsplats präglad av passion, glädje och trygghet. Och inte minst en stark vilja att både lära sig själv och lära ut till andra”

Myrthe Put, Köksmästare Universeum

Förra årets vinnare

Så här nominerar du:

Skriv ett dokument där följande ingår:

  • Namn på den nominerade samt den nominerades förening /arbetsplats
  • Beskriv kortfattat varför du anser att personen ska motta priset (Max 150 ord)
  • Namn samt kontaktuppgifter på avsändare

Döp dokumentet ”Restaurangbranschen Likabehandlingspriset + den nominerades namn

Sänd ett mail till kansli@svenskakockarsforening.se där dokumentet bifogas och skriv ”Nominering Lika behandlingspriset ” i ämnesraden.

Nomineringar tas emot fram till kl. 23.59 den 31 maj.

Få vårt nyhetsbrev
direkt i din inbox