DFD cleanroom
seminarium 2022

Tisdagen den 27 september 2022
Stockholm, Sverige

Välkommen till Cleanroom seminarium 2022

Följ med när vi tillsammans med våra partners öppnar dörren till Cleanroom seminarium 2022. Här kommer kända ansikten från branschen att göra dig klokare på allt från hållbarhet till Annex 1.

Under hela dagen kommer du att få uppleva spännande presentationer, får stora möjligheter att nätverka och bli klokare på vad som händer i branschen.

Var och när?

Datum: Tisdagen den 27 september 2022.

Tid: 08:30-17:00.

Plats: Bryggarsalen i Stockholm, Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm, Sverige

Tema: Cleanroom

Pris: Gratis

cleanroom artikel

Dagordning

8.30-9.00: Anmälan och frukost – DFD

9.00-9.15: Välkommen tal – DFD

9.15-10.15: Renrumskläder / Annex 1 – Matts Ramstorp (digital)

10.30-11-30: Fristads

11.30-12.30: Lunch och mingel

12.30-13.30: Hållbarhet / upcy – Jonas

13.45-14.45: Bordatex – Anders Bergfeldt

14.45 – 15.00: Fika

15.00 – 15.30: Svensk organisation – DFD cleanroom AB

Möt presentatörerna

. . .

Matts Ramstorp

Renrumskläder / Annex 1

Matts Ramstorp

Matts Ramstorp har arbetat under mer än 35 år med renhet och hygien som forskare, författare, opinionsbildare, konsult och utbildare. Matts är civilingenjör i Kemiteknik, teknologie doktor i Tillämpad Biokemi (Bioteknik) och professor i Renrumsteknik och Produktionshygien vid LTH, Lunds Tekniska Högskola.

Matts har varit president i den världsomspännande renrumsorganisationen ICCCS – International Confederation of Contamination Control Societies. Matts är en välkänd föreläsare nationellt såväl som internationellt och har även gett ut ett antal böcker inom sitt favoritområde renrumsteknik.

Anders bergfeldt

Spårbarhet och RFID-teknik

Anders Bergfeldt
- VD Bordatex og Texi

Anders är VD på BordaTex AB och Texi AB vilka är framstående inom spårbarhet med hjälp av RFID-teknik.  Anders har assisterat flera regioner och sjukhus genom processen att införa digital spårbarhet av textilier. Med sin långa erfarenhet är Anders ofta med tidigt i processen, exempelvis ofta involverad redan i planeringsstadiet vid byggande av nya sjukhus. Därefter bistår han med sin erfarenhet genom såväl införandeprocessen samt följer upp utfallet av de införda lösningarna. Anders har därmed många goda, och några mindre goda erfarenheter att dela med sig av.

Vi kommer bland annat gå igenom:

 • Hur man kan effektivisera inköp och inventering av utrustning – och spara både tid och pengar!
 • Hur man kan förhindra svinn och stöld av värdefull utrustning på ett enkelt och effektivt sätt

Vi kommer även prata om hur världens tredje största sjukhus, Ankara City Hospital, har löst flera av sina utmaningar med hjälp av IoT-teknik

Jonas Olaison

Hållbarhet

Jonas Olaisen
- Hållbarhetschef Textilia

Jonas Olaison är hållbarhetschef på Textilia som brinner för att minska vårt fotavtryck.

Jonas kommer berätta om hur Textilia fokuserar på hållbar Textilservice och hur vi kan ge kasserade textilier nytt liv genom upcy

Hållbarhet och Cleanroom

Paula, Göran, L&L salg
Thomas G, L&L salg
Lisa, PD och labbansvarig

Det är lätt att hävda att en produkt är hållbar från ett miljöperspektiv, men att bevisa det är betydligt svårare. Eftersom vi vill att våra arbetskläder ska vara hållbara på riktigt har vi ansträngt oss extra för att analysera miljöpåverkan från våra Greenplagg från ett livscykelperspektiv. De nya varselplaggen har en EPD, eller miljövarudeklaration, som visar den totala vatten-, drivmedelsoch elförbrukningen, spill och den globala uppvärmningspotentialen som produktionen av varje plagg ger upphov till. Variablerna överses och kontrolleras självständigt av tredje part. Hittills är Fristads den enda klädtillverkaren i världen som gör EPD:er på hela plagget, vilket är helt i linje med vårt mål att leda den hållbara produktutvecklingen i arbetsklädesbranschen.

Fristads presentation

 • Deltagare från Fristads
 • Hållbarhet
 • Cleanrrom eller Renrum
 • Dialog

Anmäl dig och/eller dina kollegor till eventet här

Vi ser fram emot att få se er!
- Alla deltagare måste anmäla sig individuellt via formuläret

  Vem kan delta?

  Evenemanget vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om hur en funktionell och effektiv textilservice kan bidra till något större, som till hållbarhet, godkända certifieringar, förbättrad ekonomi, enklare logistik m.m.

  Du kan t.ex. vara upphandlare, renrums ansvarig eller ansvarig för rengöring. Det kan också vara att du är verksamhets- eller avdelningschef eller kvalitetsansvarig.

  Vi ses på Cleanroom seminarium 2022!