Aalborgs universitetssjukhus sätter stopp för engångskonsumtionen: Slopa termojackor i plast

Under de senaste åren har Aalborgs universitetssjukhus arbetat för att minska förbrukningen av engångsartiklar. Nu har turen kommit till de mer än 88 000 termojackor i plast som sjukhuset använder årligen.

Här byts engångstermojackorna ut mot en återanvänd kofta gjord av kasserade ambulansfiltar, som till skillnad från engångstermojackorna kan tvättas och användas om och om igen. 

En del av en större satsning 

Den återbrukade koftan från Textilia är en del av en större satsning för att bidra positivt till Nordjyllands gröna omställning och arbetet med att minska regionens totala CO2-utsläpp. 

Sedan 2021 har Region Nordjylland ingått ett strategiskt partnerskap med Textilia, som liksom regionen själv har åtagit sig att stödja FN:s mål för hållbar utveckling om mer hållbar konsumtion och produktion. Och det var just genom samarbetet här som idén till den återanvända koftan uppstod. 

”På Textilia slänger vi många filtar på grund av fläckar eller hål. Så för att hitta ett alternativ till engångstermojackorna tog vår designer i Textilia upcy fram en prototypkofta som också gjorde det möjligt att använda de många kasserade filtarna. Tillsammans med regionen har vi sedan gjort några justeringar så att det kan fungera både på sjukhuset och på tvätteriet, säger Kirsten Riis, marknadschef på Textilia Danmark. 

Personalen på Aalborgs universitetssjukhus har därför också varit först med att testa och använda den nya värmekoftan, som har tagits emot med stor entusiasm. 

– Den nya klimathandlingsplanen har lanserats och det är roligt att se att institutionerna tar till sig de olika initiativen så bra att de knappt kunde vänta på att få ta fram värmekoftan. Och det ger något mer – flera av de andra lösningarna, till exempel sugstycket, har redan fått plats på många avdelningar efter att förlossningsavdelningen utvecklat det i samarbete med Textilia, säger överläkare Morten Kristein Andersen, som är medlem i Aalborgs universitetssjukhus styrgrupp för ett hållbart sjukhus. 

Hög efterfrågan tömmer lagret 

Efterfrågan på koftor har dock varit så stor att Textilia idag har slut på kasserade filtar i både Danmark och Sverige. Detta hindrar dock inte leveransen, eftersom parterna för närvarande samarbetar kring utvecklingen av värmekoftor sydda av andra kasserade textilier, till exempel kasserade lakan från danska sjukhus. 

Därmed har man också lagt upp en konkret handlingsplan för hur varenda filt eller nu även en del av de lakan som kasseras ska få nytt liv som kofta genom konceptet Textilia upcy. Likaså arbetar de också med en plan för vad som ska hända med de många koftorna när de inte längre kan användas för det avsedda ändamålet. Idag slutar många kasserade textilier som akustikpaneler, fyllning för bilsäten, bänkskivor eller återvinns till nya fibrer. 

En av flera cirkulära lösningar 

Koftan är bara ett av flera exempel på lösningar som Region Nordjylland och Textilia har samarbetat kring de senaste åren. Förra året bytte till exempel förlossningsavdelningen ut plastöverdrag till vaggor mot kasserade tygsäckar, och dessutom pågår ett samarbete för att ersätta engångsservetter med tvättlappar sydda av kasserade textilier. Samarbetet är därför ett bra exempel på hur man gemensamt kan utnyttja och skapa nya lösningar från befintliga resurser. 

Få vårt nyhetsbrev
direkt i din inbox