Ta gärna en titt på vår inventeringsfilm

Vanliga frågor och svar vid inventeringen

Du ska inventera om det finns artiklar i er inventeringslista.

Listan hittar du i Inventeringsportalen eller via Textilia OnLine under ”mina uppgifter” och ”inventering”.

Har du fått ett inventeringsmejl? Ja, då ska du inventera. I det mejlet hittar du även inloggningsuppgifterna till Inventeringsportalen.

Registrering kan göras först på inventeringsdagen.

Inventeringen sker alltid vecka 42.

Exakt datum som du ska inventera, beror på vilket tvätteri du tillhör:

 • Örebro – 15 oktober
 • Karlskrona – 15 oktober
 • Långsele – 16 oktober
 • Boden – 16 oktober
 • Rimbo – 17 oktober

Ni vet vilket tvätteri ni tillhör genom första siffran i ert kundnummer:

3 – Karlskrona
4 – Örebro
5 – Rimbo
6 – Långsele
7 – Boden

Undantag är kundnummer som börjar på 38, då tillhör ni tvätteriet i Örebro.

Du ska räkna alla artiklar som står på inventeringslistan.

Listan hittar du här: Inventeringsportalen

Du ska räkna:

 • Det som är i bruk (t.ex. det ni har på er, och det som finns på sängar)
 • Det som finns i era förråd
 • Det som finns i personliga skåp

Du ska INTE räkna:

 • Det som är smutsigt
 • Det som ni får levererat till er på- och efter inventeringsdagen

 

1. Logga in på Inventeringsportalen. Om du inte har användarnamn eller lösenord, gå till Textilia Online och ”Mina uppgifter” och ”inventering”

2. Räkna rena textilier som finns på inventeringslistan

3. Skriv in antalet i inventeringsportalen

4. Skicka in resultat

Nytt för i år är att du kan inventera direkt i mobilen.

Du kan även delinventera, vilket innebär att flera personer kan vara inne i portalen samtidigt och registrera det som finns hos er.

 • Röda band – Markerar det som är smutsigt när ni börjar inventera.
 • Blå band – Markerar det som ni lägger i smutssäckarna efter inventeringen.

Ni ska markera med blå band fr.o.m. inventeringsdagen och en vecka framåt.

Tips:

 • Markera all smutstvätt med röda band innan ni börjar räkna era textilier.
 • Knyt banden runt tvättsäcken eller någonstans på tvättburen.

Har du fått textilier levererade efter 4 september, så ska ett kuvert med inventeringsband följt med i leveransen.

Om du inte fått inventeringsband, så kan du lägga till det på din nästa beställning.

För att rapportera resultatet så loggar du in på Inventeringsportalen.

Skriv in antalet och klicka på ”Skicka”.

Notera att ni inte kan ändra något efter att ni skickat in.

Ni kan skicka in resultatet på inventeringsdagen eller under nästkommande 3 vardagar.

 • Stäng ner sidan, och öppna den igen
 • Kolla så att det inte finns ett pop-up fönster som blockerar
 • Starta om datorn
 • Kontakta vår kundtjänst:

Inventering görs för att vi ska få en korrekt uppfattning om hur många textilier vi har i vår textilstock.

Det underlaget är nödvändigt för att vi ska:

 • Veta hur många artiklar vi behöver köpa in för att säkerställa god leveranssäkerhet till våra kunder
 • Fastställa hur många textilier som försvunnit sedan föregående inventering

Det är även viktigt ur miljösynpunkt att vi inventerar våra textilier. En textils största miljöpåverkan sker när den tillverkas. Att köpa in fler textilier än vad som behövs kräver onödiga naturresurser.

Efter att inventeringen är utförd kommer vi att analysera resultatet och sammanställa hur mycket textilier som försvunnit. Underlaget används sedan som beslutsgrund för vad som behöver köpas in.

Beroende på vad ert specifika avtal säger så regleras eventuellt svinn. Efter slutförd sammanställning av inventering så köps nya textilier in.

Textilia har textilier både med och utan chip.

 • Svinn för chippade artiklar är spårbara till en särskild kund och räknas som svinn om de inte varit på tvätt under de senaste tre månaderna (om inget annat är avtalat).
 • Svinn för ochippade artiklar räknas ut genom att jämföra inventerat antal i år med inventerat antal föregående år, och när hänsyn är tagen till inköp och kassationer räknas mellanskillnaden som svinn. Detta debiteras till kund som svinn i förhållande till erhållet antal artiklar under inventeringsåret.