Kärnvärden i Textilia

Vi har 3 kärnvärden som beskriver hur vi arbetar och samarbetar med varandra som kollegor, som leverantörer till våra kunder och som representanter för Textilia i andra sammanhang. Kärnvärdena är Engagemang, Nytänkande och Affärsfokus.

Kärnvärdena säkerställer företagets utveckling

Att leva i enlighet med våra kärnvärdena hjälper oss att säkerställa att vi driver en verksamhet präglad av drivkraft, initiativförmåga och förståelse för vad som är viktigt för våra kunder. På så sätt bidrar värderingarna till att skapa och behålla en stark och unik position på en konkurrensutsatt marknad.

Engagemang
Med engagemang menar vi att vi genom samarbete och engagemang löser alla uppgifter med konstruktiv energi och ömsesidig respekt.

Nytänkande
Med nytänkande menar vi att vi inspirerar varandra att alltid undersöka om det finns en bättre lösning.

Affärsfokus
Med affärsfokus menar vi att våra lösningar och handlingar ska skapa värde och vara en bra affär för alla parter.

Kärnvärdena är
vårt gemensamma ramverk

Våra kärnvärdena hjälper oss att upprätthålla en gemensam identitet för alla Textilias anställda. De tre kärnvärdena är den gemensamma referensram som definierar vår grund för att fatta beslut i det dagliga arbetet och på längre sikt.

Kontakta mig

Kärnvärdena är ett delat ansvar

Våra kunder ska uppfatta oss som en värdefull och engagerad affärspartner som förstår och intresserar sig för kundens verksamhet. Därför är alla anställda på Textilia ansvariga för att se till att kärnvärdena följs i det dagliga arbetet. Internt och externt. Både i attityd och handling.