En hållbar värld med ett kretslopp som fungerar

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsmodell. Tvätt- och textilservice är en cirkulär tjänst som grundar sig på återanvändning och återbruk. Som stark kontrast till engångsmaterial, förpackningar och allt annat i vårt samhälle som tar stora resurser i anspråk för att sedan användas endast en gång.

Textilia arbetar ständigt med att använda både resurser och textilier så länge som möjligt. Logiken är enkel – vi måste hushålla med våra ändliga resurser för att hitta en långsiktig balans och säkra kommande generationers levnadsstandard.

Att ta hand om det vi har

”Peak Oil” är ett välkänt begrepp för de flesta. Det innebär att den globala oljeproduktionen når sin toppnivå för att därefter sjunka. Motsvarande begrepp finns inom textilindustrin. ”Peak Cotton” beskriver när vi når gränsen för hur mycket bomull vårt jordklot klarar av att producera. Efterfrågan på bomull ökar ständigt, precis som för både mat och vatten. Då är det förstås helt rimligt att fråga sig hur försvarbart det är att använda jordbruksareal och stora mängder vatten till att odla kläder i stället för mat, då jordens befolkning stadigt ökar. Därför är det så viktigt att vi hushåller med de resurser vi har och hittar alternativa material till just bomull för våra textilier.

Hållbarhet – en hygienfaktor

Under året som gått har vi intensifierat vår satsning i Textilia upcy . Vi samlar in uttjänta textilier från våra kunder och syr nya användbara produkter. En gammal bordsduk kan bli en kockrock, slitna arbetsbyxor blir till moderiktiga vårjackor och så vidare. Det här är bara ett exempel av många aktiviteter och åtgärder som vi ständigt jobbar med för att minska vårt klimatavtryck. Vi kommer aldrig att sluta leta efter, och införa, nya kreativa och konkreta åtgärder för att göra vår tjänst ännu mer hållbar. Under 2022 kommer vi också att modifiera vår vision och mission för att på ett ännu tydligare sätt prioritera vårt hållbarhetsarbete.

För Textila är och förblir det en integrerad del av vår verksamhet – både idag och imorgon.

Få vårt nyhetsbrev
direkt i din inbox