Textilia ny partner till NEST – nationellt initiativ för en hållbar textil- och modeindustri

Textilia går in som ny partner i det nationella initiativet NEST. NEST är en nationell satsning på innovation som verkar för att skapa en mer hållbar textil- och modeindustri.

NEST är en nationell satsning på innovation som verkar för att skapa en mer hållbar textil- och modeindustri genom att erbjuda entreprenörer en unik möjlighet att genom samverkan mellan näringslivet, inkubatorer, investerare och industrin ge innovativa idéer en katapult mot att bli internationella tillväxtbolag. Textil- och modeindustrin är idag en av världens största klimatpåverkare. Branschen är i stort behov av att ställa om och förändra stora delar av sin produktionskedja. För att göra det krävs nytänkande och innovation i alla led. Därför skapades NEST – New Entrepreneurship for a Sustainable Textile industry.

Textilia går in som partner i NEST

För att lyckas med det målet behövs ett korsindustriellt samarbete där textil- och modeindustrin tar hjälp av andra branscher som haft framgång med både digital och hållbar utveckling. Att Textilia går in som partner i NEST innebär en stor förstärkning för initiativet och ökade resurser för att nå målet om en hållbar textil- och modeindustri.

Textilia erbjuder hållbar textilservice till kunder med höga krav på service, kvalitet och hygien. Genom engagemang, transparens och innovativa lösningar skapar Textilia tillsammans med sina kunder en renare morgondag. Textilia är ett rikstäckande tvätt- och textilserviceföretag med hållbarhet som en integrerad del i sin affärsmodell. Tvätt- och textilservice är en cirkulär tjänst som grundar sig på återanvändning och återbruk. Som en viktig del av hållbar textilservice har Textilia även lanserat Textilia upcy där uttjänta textilier från kunderna sys om till nya produkter för att på så vis förlänga livslängden på Textilierna och minska klimatavtrycket. Nu har Textilia gått in som stöttande näringslivspartners till NEST.

Genom NEST ökar vi vår samverkan med omvärlden inom våra kärnområden innovation och hållbarhet vilket är win-win-win både för oss, NEST och omvärlden. Ensam är inte stark, speciellt inte dessa områden där vi måste hjälpas åt för att driva förändring på riktigt.

Patrick Olsson

VD, Textilia

NEST är ett nationellt initiativ

NEST är ett nationellt initiativ skapat av inkubatorerna Borås INK, eXpression Umeå, Sting och xPlot. Initiativet stöttas av Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova, Textilhögskolan i Borås och branschorganisationen TEKO.

Som partner i NEST kommer Textilia att närvara vid NEST Bootcamp på A house Ark i Stockholm den 16-17 mars. Under dessa dagar kommer antagna startups att medverka i föreläsningar, workshops och nätverkande. Under torsdagen kommer en kurerad middag arrangeras för partners, näringsliv, startups från NEST och namnkunniga inom svenskt mode. Ansökan till NEST Bootcamp stänger den 26/2.

Senare under våren arrangeras NEST pitchfinal. Där får utvalda bolag som medverkat på bootcamp och deltagit i katapultprogrammet med affärsutveckling chansen att pitcha sin affärsidé inför en namnkunnig jury. Vinnaren tilldelas ett stipendium på 75.000 kr av TEKO, samt erbjuds en unik möjlighet att fortsätta stöttas av arrangörerna, deras nätverk och inte minst finansiering med upp till 300 000kr.

NEST partners

NEST partners; Textilia, Swedish Fashion Association, Sandqvist, Södra och OnceMore®, Gina Tricot och Kappahl kommer under bootcamp att träffa deltagande startups för första gången. Representanter från NEST partners kommer även att sitta med i den jury som utser vinnarna i vårens pitchfinal. Genom nära samarbete med arrangörerna av NEST och chansen att träffa startups i tidiga skeden finns stora möjligheter för samarbeten att uppstå som kan hjälpa NEST partners att lösa utmaningar som de står inför och på så vis ta viktiga kliv för att hjälpa klimatomställningen.

Få vårt nyhetsbrev
direkt i din inbox