Därför ska du välja en professionell partner för tvätt och hantering av dina textilier

Både svenska, danska och utländska gäster efterfrågar i allt högre grad hotell med hänsyn till miljön. Det ställer inte bara krav på valet av råvaror i restaurangen, utan också på ditt val, hantering och konsumtion av textilier. Därför kan det vara en bra idé att alliera dig med en professionell partner som kan ansvara för inköp, tvätt och hantering av dina textilier.

19,1 miljoner. Så många övernattningar hade de danska hotellen tillsammans under 2023. Det visar en ny rapport från Danmarks Statistik. Och med de många övernattningarna följer naturligtvis en stor textilkonsumtion, vilket i sig är skadligt för miljön. 

Faktum är att textilproduktion är en av de mest förorenande industrierna, varför det är avgörande att du gör ansvarsfulla val när det gäller kläder och andra textilier för den dagliga hotellverksamheten. 

Men hur gör man det på bästa möjliga sätt? Det gör du bland annat genom att välja textila lösningar som bidrar positivt och tar del av den cirkulära ekonomin – och det gör du automatiskt genom att välja en tvätt- och uthyrningslösning från Textilia. 

Läs artikeln här och lär dig mer om fördelarna med en professionell och cirkulär tvätt- och uthyrningslösning av textilier – och varför det inte är värt att köpa och tvätta dem själv. 

1. Slipp krånglet med att köpa textilier

När du investerar i nya textilier finns det många saker du behöver ta hänsyn till. Det är ingen självklarhet att textilierna produceras på ett ansvarsfullt sätt, och det kräver därför att du är kritisk och lägger tid på att hitta rätt leverantörer. 

Som tur är slipper du krånglet med en tvätt- och uthyrningslösning från Textilia. 

Här ansvarar vi för inköp av ansvarsfullt producerade textilier, och dessutom behöver du inte ”lägga ut” den totala investeringen i dina textila lösningar. Hos oss betalar du bara ett månadspris som följer dina behov, och sedan tar vi hand om resten – inklusive allt från upphämtning, tvätt och leverans av textilierna. 

2. Flexibla lösningar och ett dedikerat serviceteam

Inget hotell är det andra likt, därför skräddarsyr vi våra textila lösningar utifrån dina önskemål och behov. Alla våra konsulter har djup kunskap om hotellbranschen och du kan därför förvänta dig kompetent rådgivning om vilka lösningar som passar dig bäst – inklusive sparring på inventarier, materialval etc. 

Vårt unika servicekoncept säkerställer också att du alltid betjänas av ett fast team som känner ditt företag väl. Hos oss har alla kunder ett dedikerat serviceteam som syftar till att säkerställa en hög servicenivå och snabbt kan reagera om det finns behov av hjälp eller justeringar. 

3. Certifierad och Svanenmärkt tvättservice

Alla gäster – även allergiker – ska kunna sova gott när de är på semester. Därför är alla våra hotell- och restaurangtvätterier Svanenmärkta, vilket säkerställer att dina gäster och anställda inte utsätts för skadliga kemikalier och allergiframkallande ämnen. 

Svanenmärkningen ställer också krav på våra energi- och resursprocesser, och vi arbetar därför ständigt med att förbättra vår tvättprocess till förmån för dig och miljön. 

4. Genom korrekt hantering säkerställer vi en lång livslängd på textilierna

Massor av vatten, kemikalier och utvinning av naturresurser. När nya textilier produceras är det inte utan betydelse för klimatet. Därför är det också viktigt att du använder dem på bästa sätt – bland annat genom att se till att de tvättas och hanteras på rätt sätt. 

Korrekt tvätt och hantering av textilierna har stor betydelse för deras hållbarhet och därmed också hur ofta du behöver byta ut dina textillösningar. 

På Textilia har vi mer än 50 års erfarenhet av att tvätta och hantera textilier och du kan därför tryggt överlåta uppgiften till oss. Som en del av vår lösning ansvarar vi också för att reparera textilierna, och på så sätt säkerställer vi att mindre hål eller sömmar inte gör att de kasseras. 

5. Logistik och spårbarhet minskar avfallet

Det är inte bara tvättprocessen som påverkar livslängden på dina textilier och om de används maximalt. Din förmåga att hålla koll på mängden och skicket på dem är minst lika viktig, och dessutom är logistiken också av stor betydelse för hur smidigt vardagen går för dina anställda. 

Den interna logistikhanteringen av textilier kan dock vara både en tidskrävande och komplex uppgift, och därför kan det vara en fördel att låta en professionell partner som Textilia ta hand om den, så att dina anställda får mer tid för kärnuppgiften. 

Som en del av vår tvätt- och uthyrningslösning använder vi digitala verktyg som chiphantering, skanningslösningar och en kundportal för konsumtionshantering, vilket ger dig en överblick över textiliernas aktivitet och livslängd. På så sätt ser vi till att de inte bara försvinner, utan istället är i ständig cirkulation, och att du alltid har rena textilier tillgängliga. 

6. Data och dokumentation om dina lösningar

CO-data är redan en valuta, även inom hotellbranschen, där att ha tillgång till korrekta data om klimatavtrycket skapar ett bättre beslutsunderlag för att kunna göra grönare val. Detta gäller även CO2-data som är kopplade till din textilkonsumtion. 

Som tur är finns det återigen hjälp att få om du har en tvätt- och uthyrningslösning hos oss. 

På Textilia erbjuder vi dig data och dokumentation om dina lösningar, så att du enkelt och elegant kan införliva det i ditt klimatkonto. 

7. Vi ger de kasserade textilierna nytt liv

Oavsett hur väl du tar hand om dina textilier kommer de inte att hålla för evigt. Om du själv ansvarar för att köpa och tvätta dina textilier måste du därför också bestämma vad du ska göra med dem när de inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål. 

Med en tvätt- och uthyrningslösning hos Textilia kan du bespara dig besväret. 

På Textilia tvättar och hyr vi ut textilier med ambitionen att inget användbart ska slängas. Därför har vi sedan 2019 gett nytt liv åt våra kasserade textilier genom konceptet Textilia upcy. 

Idag blir till exempel dukar servetter, skjortor och så vidare. Alla lösningar som kan cirkulera runt i ditt hem igen – och som till och med kan ta din image ett steg i en grönare riktning. Preliminära beräkningar visar att utsläppen i samband med produktion av textila lösningar kan minskas med upp till 77,5 %* när man väljer Textilia upcy framför de konventionella**. 

Genom att välja lösningar från vår Textilia upcy-kollektion blir du på ett naturligt sätt en del av den cirkulära ekonomin och bidrar till att vi kan utnyttja befintliga resurser maximalt samtidigt som behovet av att utvinna nya minimeras. 

*Siffran är baserad på genomsnittet av flera produktjämförelser. 

** Beräkningarna är baserade på ISO 14040/44-standarder och använder Cut-off system-modellen. Beräkningarna är vagga-till-grind. Beräkningarna valideras av externa konsulter. 

Få vårt nyhetsbrev
direkt i din inbox